IX Festiwal Piosenek Katarzyny Sobczyk w Tyczynie - regulamin i karta zgłoszeniowa

IX Festiwal Piosenek Katarzyny Sobczyk w Tyczynie - regulamin i karta zgłoszeniowa
2019-10-19

Regulamin

IX Festiwalu  Piosenek Katarzyny Sobczyk

„O Złotą Różę Małego Księcia”

 

1.ORGANIZATOR :
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk,
ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, tel./fax.
17 2219 363,  
tel. 17 22 93 239, e-mail: mgoktyczyn@op.pl

2. CELE:
- popularyzacja dorobku artystycznego Katarzyny Sobczyk 
- promocja wykonawców biorących udział w konkursie                       
- propagowanie kultury muzycznej
- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych
- wyłonienie utalentowanych wykonawców oraz zachęcenie ich do pracy  
  twórczej w zakresie muzyki,
- rozwijanie talentów i zdobywanie doświadczeń estradowych 

3.TERMIN i MIEJSCE:

WARSZTATY WOKALNE:

12.10.2019r. 10:00 -  18:00 – warsztaty wokalne z Elżbietą Zapendowską dla młodzieży w wieku 16 wzwyż oraz dorosłych

Na warsztaty obowiązuje rezerwacja telefoniczna od 16.09.2019 do wyczerpania miejsc.  Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem instruktorów szlifować będą umiejętności sceniczne i wokalne . Prosimy
o przygotowanie dwóch utworów które będą prezentowane na festiwalu wraz z podkładami. W warsztacie może wziąć udział maksymalnie 15 uczestników.

Termin i koszt warsztatów: 12.10.2019 (50,00 zł osoba )

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE:

19 październik 2019 – występy uczestników I kat. wiekowej oraz wręczenie nagród i koncert laureatów koncert  Patrycja Jurek 


20 październik 2019 – występy uczestników II kat. wiekowej, wręczenie nagród koncert laureatów gwiazda wieczoru  Grażyna Łobaszewska   

Festiwal odbywać się będzie w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie ul. Mickiewicza 1 36-020 Tyczyn, natomiast warsztaty wokalne w dniu 12.10.19r. odbędą się w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29.                                                                       

4.UCZESTNICY:
Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne z całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych:
- I kategoria – od 10 do 15 lat,
- II kategoria – od 16 lat  wzwyż
Wykonawcy mogą prezentować utwory:
a) z akompaniamentem instrumentalnym,
b) z pół-playbackiem (płyta CD).

Wykonawcy prezentują dwie piosenki polskie z lat 60- tych, 70-tych i 80-tych
 w tym jedną z repertuaru Katarzyny Sobczyk.

Opisaną płytę CD z pół-playbackiem należy dostarczyć organizatorowi w dniu Festiwalu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć

osobiście. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wniesienie opłaty

akredytacyjnej w wys. 15 zł od każdego uczestnika na konto Miejsko

Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie: Bank

Spółdzielczy w Tyczynie   16 9164 0008 2001 0000 0071 0001 oraz przesłanie

zgłoszenia na adres organizatora do dnia 4.10.2019r.

Organizatorzy zapewniają:
- sprzęt nagłaśniający, scenę, oświetlenie, garderoby, obsługę techniczną,
- wszelkich informacji w czasie trwania Festiwalu udzielać będzie Biuro Organizacyjne,
- szczegółowy program Festiwalu zostanie umieszczony na stronie internetowej
 
www.mgoktyczyn.pl oraz na profilu Facebookowym: www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn

Jury ocenia:
- dobór repertuaru
- interpretację utworu                                                                                          
- intonację, dykcję
- aranżację
- inne walory artystyczne

Jury przyzna statuetki:
- Złotą Różę Małego Księcia w I i II kategorii wiekowej oraz nagrody finansowe, rzeczowe i wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Statuetki, nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego Koncertów finałowych w I kat wiekowej 19.10 w II kategorii wiekowej 20.10. z udziałem Laureatów

 

1. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

2. Godziny rozpoczęcia próby akustycznej i przesłuchań konkursowych 
 oraz kolejność prezentacji uczestników  zostaną podane telefonicznie lub mailowo po 9 października br.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i wykorzystania prezentacji konkursowych w mass mediach oraz realizacji nagrań promujących
i popularyzujących Festiwal.

 

DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA

 

ZAPRASZAMY!!!

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach