Regulamin i karta zgłoszenia na XXIV Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych - 7 lipiec 2019r.

Regulamin i karta zgłoszenia na XXIV Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych - 7 lipiec 2019r.
2019-07-07

R e g u l a m i n

„XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych  – Tyczyn,  7 lipca 2019r.”

 

1.      Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły śpiewacze, które działają przy ośrodkach kultury, KGW i innych,  posiadające
w swoim repertuarze tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe ze swojego regionu,  dotychczas nie prezentowane na naszym przeglądzie.

2.      Laureaci I miejsc z 2018r. nie mogą brać udziału w konkursie, mogą natomiast wystąpić jako gość specjalny.

3.       Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: z akompaniamentem tj. akordeon, kapela, a`capella.

4.       Zespoły prezentują 3 utwory, czas ich prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.

5.      Organizatorzy zachęcają do uwzględnienia w repertuarze pieśni  obrzędowych:  weselnych,   sobótkowych,  dożynkowych, pieśni pasterskich, ballad i kołysanek.

6.      Jury dokonując oceny weźmie pod uwagę: -  dobór repertuaru,  zgodność z tradycją danego regionu,  ogólny   wyraz  artystyczny.

7.      Najlepsze zespoły otrzymają nagrody.

8. Nagrodzone i wyróżnione zespoły wystąpią dodatkowo
w Koncercie  Laureatów.

9.      Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się od NW na koszt własny
lub instytucji delegującej.

10.  Organizatorzy zapewniają jeden posiłek.

11. O zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba zespołów ograniczona do 30. 

12. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wys. 10 zł od każdego uczestnika na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie: Bank Spółdzielczy w Tyczynie   16 9164 0008 2001 0000 0071 0001 oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora do dnia 14.06.2019r.

13. Po przesłaniu zgłoszenia i kserokopii wpłaty akredytacyjnej zespoły otrzymają telefonicznie potwierdzenie udziału
w przeglądzie oraz szczegółowy program.
Informacje  pod numerami tel. (17) 22-19- 363, 22-93-239
w godz. 9.00 - 15.00

 

Dodatkowe zaproszenie!!

 

 Jeżeli w Państwa ośrodku działają osoby tworzące 
rękodzieło ludowe, gotujące tradycyjne potrawy, pieczące
chleby lub ciasta, robiąc miody czy sery lub wytwarzające
wędliny  to serdecznie Was zachęcamy  i zapraszamy
do wzięcia udziału w naszym Jarmarku.

Zapraszamy do współpracy  Zespoły , Koła Gospodyń
Wiejskich oraz osoby prywatne z Waszej miejscowości.

Stoisko nie wymaga dodatkowych opłat, jedynie
należy zgłosić udział w karcie zgłoszenia lub telefonicznie!

 

Program:

  godz. 10.00 - Otwarcie „XXIV Wojewódzkiego Przeglądu  Wiejskich Zespołów Śpiewaczych- Tyczyn 2019”.

 

godz. 10.15 - Prezentacje konkursowe.

godz. 18.00 – Koncert zespołu folkowego „HUDACY”

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, koncert laureatów

godz.19.00 - 22.00 – potańcówka ludowa” Łojdiridi”– czyli wspólne muzykowanie i potańcówka w ludowym klimacie.

    

             Serdecznie zapraszamy!

 

Organizator:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1

Tel. 17 2293 239,  17 22 19 363

e-mail: mgoktyczyn@op.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - WORD

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach