Home / Menu / O nas

O nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie jest samorządową instytucją działającą na terenie gminy i miasta Tyczyn. Prowadzi działalność w swoich filiach w Borku Starym, Kielnarowej, Matysówce i Hermanowej. Do zadań Ośrodka należy rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych środowiska, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Zadania te realizuje poprzez działalność amatorskich zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań oraz organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, wystaw, przeglądów, konkursów itp.

W M-GOK-u i jego filiach działa 11 zespołów artystycznych, 10 klubów i kół zainteresowań skupiających ok. 600 osób. Placówka jest organizatorem wielu ciekawych imprez o charakterze wojewódzkim, powiatowym i gminnym, takich jak: Przegląd Kolęd Pójdźmy wszyscy do stajenki, Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych Zwyczaje i obrzędy ludowe, Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, Powiatowa Parada Orkiestr Dętych, gminne dożynki, Prezentacje Młodych - wystawy plastyczne młodych twórców oraz Dni Tyczyna - impreza rozrywkowa, podczas której prezentują się zespoły amatorskie i profesjonalne.

Ośrodek współpracuje ze wszystkimi szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. Zespoły M-GOKu uczestniczą w wielu festiwalach międzynarodowych, m.in. w Holandii, Rumunii i Włoszech. Placówka jest laureatem wielu nagród, w tym m.in. Ministra Kultury i Sztuki za ochronę kultury i dziedzictwa narodowego (1996 r. ).

 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i  jego filiach tj: w Domach Ludowych w Borku Starym , Matysówce, Hermanowej oraz Centrum Dziedzictwa Kulturowego
i Informacji Turystycznej w Tyczynie, Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym
w Kielnarowej, działają
następujące zespoły, kluby i koła zainteresowań:

- Zespół Śpiewaczy "Tyczyniacy

- Zespół Śpiewaczy "Borkowianie"

- Zespół Śpiewaczy "Matysowianie"

- Zespół Śpiewaczy "Hermanowiacy"

- Zespół Śpiewaczy "Kielnarowianie"

- Kapela Wójta Tycznera

- Zespół Pieśni i Tańca "Młodzi Tyczyniacy"

- Dziecięcy zespół taneczny "Maluszki z Tyczyna"

- Dziewczęcy zespół taneczny "Askara" z Tyczyna

- Dziecięcy zespół taneczny "Katarzynki" z Tyczyna

- Zespół tańca break dance "Wataha"

- Dziecięcy zespół taneczny "Perełki" z Borku Starego

- Dziewczęcy zespół taneczny "Arabeska" z Borku Starego

- Dziecięcy zespół taneczny "Koralik" z Matysówki

- Dziecięcy zespół taneczny "Niezapominajki" - 2 grupy z Kielnarowej

- Dziecięcy zespół wokalny z Hermanowej

- Dziecięcy zespół wokalny z Matysówki

- Grupa teatralna “Teatromaniacy” z Tyczyna

- Grupa plastyczna “Żyj kolorowo” z Tyczyna

- Dziecięce kółka plastyczne z Matysówki, Hermanowej i Borku Starego

- Grupy rękodzielnicze z Borku Starego, Matysówki, Hermanowej

- Kluby Seniora z Tyczyna i Hermanowej

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach